Miljösamverkan

Miljösamverkan är ett antal samverkansorgan i landet som syftar till att effektivisera och stödja myndigheternas miljötillsyn. Denna webbplats är övergripande för alla miljösamverkan och samlar de publikationer som tas fram inom respektive miljösamverkan.

På kartan till höger hittar du alla regionala miljösamverkan och länkar till deras webbplatser. 

Observera att Miljösamverkan i Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och Södermanland är vilande och i dagsläget inte bedriver någon verksamhet.

Miljösamverkan Uppsala län har nyligen startat och har ännu ingen webbplats.

Ytterligare ett samverkansorgan är Miljösamverkan Sverige 

  Miljösamverkan Halland Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Miljösamverkan Jönköpings län Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Sydost Miljösamverkan Östergötland, MÖTA Miljösamverkan Värmland Miljösamverkan Södermanland Miljösamverkan Stockholms län Miljösamverkan Västernorrland Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkan Norrbotten Miljösamverkan Skåne

 

 

 

 Summary Links