Miljösamverkan

Miljösamverkan är ett antal samverkansorgan som syftar till att effektivisera och stödja myndigheternas miljötillsyn. Denna webbplats är övergripande för miljösamverkan runt om i landet och samlar miljösamverkansarbetet där flera olika aktörer är inblandade.

 

 

På kartan till höger hittar du alla miljösamverkan runt om i landet och länkar till deras webbplatser. 

Ytterligare ett samverkansorgan är Miljösamverkan Sverige, där aktörer från hela landet deltar.

 

 

 

 

Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkan Värmland Miljösamverkan Stockholm Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Sydost Miljösamverkan Skåne Miljösamverkan Halland Miljösamverkan Jönköping Miljösamverkan Östergötland Miljösamverkan Södermanland Miljösamverkan Västernorrland Miljösamverkan Norrbotten Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge